Micu ‘u Pulici

Micu ‘u Pulici – Gratta Gratta Micu


‘U processu pe rapina – Micu u Pulici

Micu ‘u Pulici – Quandu mi fici zitu


Micu ‘u Pulici e la maestra bolognese


Micu ‘u Pulici  – Lu viagra

Micu 'u Pulici e il folk comico calabrese
Micu ‘u Pulici e il folk comico calabrese

Maurizio Scuncia di Reggio Calabria, in arte Micu ‘u Pulici, è un cantante calabrese pioniere del folk comico